הכרת תוכנת Matlab

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

 

 אוניברסיטת בן גוריון

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בהפעלת תוכנת Matlab, המשמשת לפתרון בעיות הנדסיות ומדעיות. חומר הקורס הועבר בצורה פרונטאלית במסגרת קורסים שונים בפקולטה להנדסה והוא הוסב לקורס מקוון בלימוד עצמי הכולל הרצאות מוקלטות ומצגות.