פיזיקה 3 מ'

 פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה