כימיה כללית ואנליטית

 פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

מטרות הלמידה הפעילה:

§         לימוד כימיה באופן פעיל, תוך הגברת מודעות הסטודנט לדרך חשיבה והבנה של החומר הנלמד.

§         הרחבת הייצוג של השפה הכימית - תוך שימוש בהדמיות, מודלים, מעקב וויזואלי אחרי תהליכים, ביצוע השערות ובדיקתן.

§         שיפור היכולת של הסטודנט כלומד עצמאי, שעליה יישען במהלך לימודיו במכללה ולאחר מכן כאשר ישתלב בעבודה כמהנדס או במחקר.

הקורס מיועד ללימוד ותרגול עצמי של חומר הלימוד ביסודות הכימיה ברמה אוניברסיטאית. הקורס בנוי באופן מודולרי המאפשר להשיג את מטרותיו תוך לימוד ברמות שונות ובקצב שונה בהתאם לצרכיי הסטודנטים. בבניית חומרי הלימודים הושם דגש על הבניה אקטיבית של ידע, תוך שימוש אפקטיבי בטכנולוגיות הדמיה, הדגמה והתנסות אישית, בסביבת למידה ידידותית למשתמש.