לקסיקון וירטואלי מולטי-מדיאלי ללימוד רב תרבותיות בישראל

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

עוז אלמוג ותמר אלמוג

אוניברסיטת חיפה

 

החברה הישראלית היא גלריה ססגונית של תרבויות-משנה, הנבדלות זו מזו בדפוסים של טעם, מסורת והתניות התנהגותיות (שפה, לבוש, מאכלים, דיור, בילוי, מוסיקה, חינוך וכו'), במדדים כלכליים (הכנסה, משלח יד, חסכונות, רכוש וכו'), במשתנים דמוגראפיים (ארץ מוצא, גודל משפחה, פיזור גיאוגרפי, השכלה וכו'), בהשקפת עולם (פוליטית, דתית, אידיאולוגית), בזהות עצמית, במידת החשיפה להשפעות חיצוניות, ובעוצמת ההשפעה על קבוצות שכנות בחברה הישראלית.

במסגרת קול קורא ות"ת הקמנו לקסיקון וירטואלי ודינאמי באינטרנט שמאפשר תיעוד ולימוד - באמצעות מלל, תמונה וצליל - של הישראלים בני ימינו, על שלל הטעמים, הרגישויות, התפישות, הערכים, המוסכמות, המוסדות, הטקסים, הסמלים, המנהגים, ומנגנוני החיברות והפיקוח האופייניים להם.

הלקסיקון החדש מיועד לסייע במספר מסלולים מקבילים:

ייעוד פדגוגי:

הלקסיקון יציג לגולשים פנורמה רחבה של החברה הישראלית על שלל הטיפוסים החברתיים והקבוצות המרכיבים אותה. הוא מבוסס על מחקרים רבים במדעי החברה, ויכול לספק תשתית ידע תרבותית ('מנוע לימוד').

ייעוד מדעי:

הלקסיקון, שהוא גם מאגר מידע עדכני, משמש גם ככלי לתיעוד תרבויות ומסורות בחברה הישראלית ובסיס נתונים נגיש (בעיקר למידע אודיו-ויזואלי. הלקסיקון מהווה גם ניסיון ראשוני לסינתזה של מחקרים שנעשו על החברה הישראלית בדיסציפלינות מדעיות מגוונות.

ייעוד מוסרי - חינוכי:

סובלנות וכבוד לזולת מבוססים, בין השאר, על הכרות עם עולמו התרבותי של "האחר". סטיגמות וסטריאוטיפים נובטים על קרקע של בורות וחוסר ידיעה. לכן, לקסיקון עשיר ועדכני, המציג את עולמן התרבותי של קבוצות שונות בחברה הישראלית, באמצעים מגוונים ואטרקטיביים, עשוי לתרום לקרוב לבבות. יתרה מזו, כיוון שכל 'שבט' בחברה הישראלית זוכה לטיפול מקיף, המסר הסמלי הוא שכולם שווים במעמדם החברתי ולכולם יש מקום במרחב התרבותי של מדינת ישראל.

ייעוד טכנולוגי:

הלקסיקון הממוחשב מהווה פלטפורמה גנרית, שהיא מעין ספר דיגיטלי מולטימדיאלי, שיכול לשרת מרצים המעוניינים בפיתוח לקסיקון בתחומים אחרים. עד כה, בשלב הניסוי, נבנו 4 "ספרים דיגיטליים": 3 נכתבו יחד עם סטודנטים ב-3 קורסים אקדמיים, ו-1 יחד עם תלמידים בבית ספר ליאו בק בחיפה.

 

בהרצאה נדגים את הלקסיקון של החברה הישראלית (שנמצא כעת בשלבי פיתוח סופיים) ואת התוכנה הגנרית ליצור "ספרים דיגיטליים" דומים.

בבניית הלקסיקון והתוכנה הגנרית סייעו מלבד ות"ת: קרן יונסקו, מוסד נאמן של הטכניון והיחידה להוראה נתמכת מחשב באוניברסיטת חיפה.