אפידמיולוגיה מתקדמת

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

 

אוניברסיטת חיפה

  

מטרת הקורס לאפשר גישה להמרת מדדים והערכתם, וללמד שימוש בתוכנות חינמיות מובילות ממרכזים אקדמיים מוכרים תוך שימוש באפלטים (יישומים קטנים המיועדים לבצע מטרה מוגדרת ומצומצמת).

אתר הקורס יכלול: חומרי הרצאות, קישורים לאפלטים,