מערכת הבריאות בארץ

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

 

אוניברסיטת חיפה

  

קורס בנושא מבנה מערכת הבריאות בישראל, כולל: מבנה משרד הבריאות, קופות החולים ובתי החולים לסוגיהם השונים. כמו גם הכללים על פיהם פועלת מערכת הבריאות ובכלל זה: עיקרי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, חוק זכויות החולה הסדרי ההתחשבנות הקיימים במערכת ומדיניות משרד הבריאות והמוסדות האחרים.