קורות האמנות מראשית העת החדשה ועד תקופת ההשכלה

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

 

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת בן-גוריון

  

שידרוג החומר הנלמד במסגרת הקורס הפרונטאלי הקיים. הוכנסו נושאים שלא נלמדו קודם והחומר עבר רענון ועדכון. פותחו 13 יחידות לימוד הכוללות את חומר הלימוד, תמונות רלוונטיות, ערכת שאלות ותשובות על החומר לבדיקה עצמית וקישורים לאתרים נוספים.