מגמות וזרמים באמנות המודרנית והעכשווית

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

 

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת בן-גוריון

  

קורס מבוא לאמנות המודרנית. הקורס סוקר, בעיקר כרונולוגית, את התמורות שחלו בעשייה האמנותית החל ממחתית המאה ה-19, ראשית התקופה המודרנית באמנו, ועד הרבע האחרון של המאה ה-20, לערך. מטרת הקורס להקנות מיומנויות של ניתוח חזותי וכלים להערכה ולביקורת היסטורית ואמנותית.

לצורך כך, פותח אתר קורס הכולל מצגות. המצגות כוללות תמונות, סיכומי אירועים היסטוריים חשובים, גורמים פוליטיים ותרבותיים, רשימות ביבליוגרפיות, סיכום תיאוריות מעצבות.