מאגר מתוקשב של תיאורי מקרה מוסרטים
להוראת הטכנולוגיה השיקומית

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

דינה לבל

ביה"ס למקצעות הבריאות, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב

מצי אליהו ומיקי רונן

טכנולוגיות למערכות למידה, מכון טכנולוגי חולון

 

פרויקט משותף של אוניברסיטת תל-אביב ומכון טכנולוגי חולון בתמיכה קלינית של מילב"ט:

מרכז טיפולי לטכנולוגיות שיקומיות ביה"ח תל-השומר והעמותה לנגישות ישראל

 

מבוא: האתגר בהוראת טכנולוגיה שיקומית

המושגים "טכנולוגיה שיקומית", "טכנולוגיה מסייעת" או "טכנולוגיה מפצה" מקיפים את אמצעי העזר השונים שנועדו לתמוך ולפצות על קשיים תפקודיים של אנשים עם נכויות. מגוון הטכנולוגיות השיקומיות הוא רחב מאוד, החל מטכנולוגיות פשוטות Low Tech)), כגון מקל הליכה, ועד לטכנולוגיות ממוחשבות מתוחכמות (High Tech), כגון אמצעי נגישות למחשב המופעלים באמצעות מצמוץ בעיניים. תחום תוכן זה הוא נושא הוראה חדש יחסית, אשר התפתח בעשרים השנים האחרונות, והמשולב כנושא חובה או כמודולות הוראה בודדות בלימודים אקדמיים בתחומי דעת שונים: מקצועות הבריאות, רפואה, עיצוב, חינוך, ארכיטקטורה, הנדסה ומחשבים.

האתגרים העומדים בפני הוראת הטכנולוגיה השיקומית:

§         קושי בחשיפה ישירה של הסטודנטים למטופלים, במסגרת חוץ מוסדית: הטכנולוגיה השיקומית משמשת את המטופל בטיפול אישי לעיתים אינטימי, בסביבת העבודה, הבית, בקהילה ובמקומות שמחוץ למסגרת המוסדית של בתי החולים ולכן קטנה האפשרות לראות את הטכנולוגיות בשימוש הלכה למעשה.

§         הצורך לכסות מגוון רחב של נכויות, של הבעיות התפקודיות השונות הנגזרות מהן ומגוון הפתרונות המשתנה עם השתנות הטכנולוגיה.

§         אוכלוסיית הלומדים את הנושא הטכנולוגיה השיקומית היא מגוונת (מתחומי תוכן שונים) ומפוזרת גיאוגרפית ולעיתים כוללת את הצרכנים של טכנולוגיות אלו.

מטרת הפרויקט

הפרויקט עוסק בפיתוח ויישום מאגר מידע מתוקשב של תיאורי מקרה מצולמים המדגימים פתרונות טכנולוגיים לבעיות תפקודיות של אנשים עם נכויות שונות. התוצרים מיועדים לשמש כסביבת הוראה ולמידה לקורסים שונים בתחום מקצועות הבריאות, טכנולוגיה השיקומית ועיצוב. שימוש בתיאורי מקרה מתאים במיוחד להוראת הטכנולוגיה השיקומית. תיאורי מקרה מצולמים מביאים ללומדים תמונה אמינה, עשירה ובלתי אמצעית על הנעשה במציאות. שימוש בטכנולוגיית התקשוב ושילובה עם מדיום הצילום מאפשרת אחסון של מידע מצולם רב ושליפתו בצרופים שונים המותאמים לצרכים הפדגוגיים של כל נושא נלמד במגוון רב של תחומי תוכן.

התוצר

המערכת שפותחה כוללת מאגר של תיאורי מקרה מצולמים המקיפים היבטים שונים של הטכנולוגיה השיקומית בתחומי חיים שונים ומגוון פעילויות לימודיות. התכנים מודולריים וניתן להתאימם לצרכים ולהדגשים השונים של הוראת טכנולוגיה שיקומית בתחומי דעת שונים.

 

 

איור 1: מנשק התלמיד ופעילות המבוססת על צפייה בסרטונים

המערכת כוללת:

§         מאגר של תיאורי מקרה מצולמים של אנשים עם מוגבלויות שונות המשתמשים בטכנולוגיות מסייעות בתחומי חיים שונים כמו תקשורת, ניידות, טיפול אישי ותפקודים שונים בבית, בעבודה ובשעות הפנאי.

§         מערכת מתוקשבת לניהול המידע והאפשרויות לאחזורו על ידי אוכלוסיות משתמשים שונות כגון מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשרת, אנשי מחשב, מעצבים, מהנדסים ועוד.

§         מערכת מודולרית המקטלגת את המידע המצולם במיפוי רב מימדי, על פי נושאים והיבטי תוכן (סוג הנכות, בעיה תפקודית וסוגי פתרונות).

§         מערכת של וידאו על פי דרישה. מודולים המאפשרים חיפוש ונגישות למידע ספציפי בווידאו על פי מאפייני התוכן.

§         מאגר ההתחלתי הכולל כ-500 קטעי ווידאו המבוססים על 15 תיאורי מקרה.

§         מערכת ניהול המאפשרת הרחבת המאגר והכנסת תיאורי מקרים נוספים תוך מיונם על פי מאפייני התוכן.

§         מערכת להוראה מתוקשבת הכוללת:

§         מחולל פעילויות לימודיות המבוססות על שימוש בצירופים שונים של המידע המוסרט. המחולל מאפשר למורים שונים ליצור פעילויות וליישמן עם קבוצות לומדים שונות.

§         מנשק תלמיד המאפשר גישה לפעילויות לקבוצות לומדים שונות (איור 1).

 

ניסוי ראשון של המערכת ומדגם פעילויות מבוססות וידאו בוצע בקורס "טכנולוגיה שיקומית" עם 60 סטודנטים לתואר ראשון בעיסוק באוניברסיטת תל-אביב.

איור 1 מציג דוגמה של אחת הפעילויות.