אוריינות חזותית

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

שלמה אברהמוב ומיקי רונן

טכנולוגיות למערכות למידה, מכון טכנולוגי חולון

רקע

התרבות החזותית (Visual Culture) תופסת מקום מרכזי בצורה שבה אנו חווים את העולם (Duncum, 2002). בתרבות זו המסר החזותי הופך לדומיננטי ומחליף את המסרים שהועברו בעבר על ידי טקסטים. גם אם אין אנו מודעים לכך, אנו חיים בתוך רצף בלתי פוסק של דימויים שמשפיע על האמונות, העמדות והערכים אותם אנו מאמצים (Avgerinou & Ericson, 1997). הדימויים הסובבים אותנו, בתוך בתינו או מחוץ להם, מועברים באמצעים שונים של תקשורת חזותית כגון וידיאו, טלוויזיה, קולנוע, ומדיה מודפסת (Sturken & Cartwright, 2001).

האוריינות החזותית הינה מיומנות המאפשרת לנו לפענח את המסרים החזותיים הנמצאים בסביבתנו. יש חשיבות רבה לפירוש הדימויים והאובייקטים הסובבים אותנו, היות שהם מציגים דעות, מעבירים מסרים ערכיים בצורה שלילית או חיובית ומעצבים את גישתנו לנושאים חברתיים .(Barrett, 2003) האוריינות החזותית מורכבת ממיומנות של פענוח (קריאה) ויצירה (כתיבה) של מסרים חזותיים (Abrahmov, 2007) , ורכישתה מחייבת לימוד מובנה ושיטתי.

הקורס אוריינות חזותית

מטרת הקורס היא ליצור סינרגיה בין לימוד שתי מיומנויות אלו על ידי שימוש במגוון של פעילויות מתוקשבות המיישמות הבנה של קריטריונים ברורים המתייחסים לרובדים העובדתיים, הפרשניים, והקונספטואליים של הדימויים והמסרים. הקורס מכוון לסטודנטים ללא כל רקע קודם והוא נפתח בסקירה והכרות עם ההיסטוריה של מסרים חזותיים במשימה (עבר והווה) שבה הסטודנטים בוחרים, חוקרים ומציגים את ההתפתחות של נושא חזותי מהעבר עד ההווה.

המשימות קומפוזיציה, צורה וצבע ונקודות פוקוס (איור 1) נועדו להציג ולתרגל את המרכיבים והמושגים הבסיסיים של הדימוי החזותי תוך כדי התייחסות לקשר בין צורה לתוכן. המשימות בחירת העורך ורובד שני של משמעות מציגות את הרקע התיאורטי להתפתחות רובד שני של משמעות בצילום (Barthes, 1977). במשימות אלה הסטודנטים בוחרים צילומים (ממאגרים נתונים) ובוחנים את ההיבטים העובדתיים (צורניים) והפרשניים שלהם . בעקבות הסיור במוזיאון כל סטודנט בוחר מנתח עבודת אמנות מדגמית באמצעות הכלים העיוניים שנרכשו. תגובות הסטודנטים היוו בסיס לדיון בכיתה על "קריאה" של דימויים. משימת הניגודים עוסקת בייצוג חזותי של טקסט, כאשר הסטודנטים מתבקשים לבחור צמד מילים מנוגדות (אהבה/שנאה) ולייצג אותן באמצעים גרפיים פשוטים שהכירו בתחילת הקורס. מטרת פרויקט הסיום היא לתרגל "כתיבה" של דימויים על ידי שימוש במגוון אמצעים חזותיים כולל טקסט ליצירת דימוי חזותי בנושא כללי נתון: "היחס בין טכנולוגיות לפרט ולסביבה" או "הקשר בין אמת לייצוג של אמת (וירטואליות)". בפרויקט הסיום יושמה הגישה של תרבות חזותית על ידי הפניית הסטודנטים למגוון רב של מקורות עיוניים וחזותיים רלבנטיים.

המימוש המתוקשב התבסס על שימוש במערכות HighLearn תוך שילוב פעילויות שיתופיות שבוצעו במערכת שיתופון. תקשוב הקורס אפשר את זמינות כל חומרי הרקע כמו גם מימוש יעיל של פעילויות אישיות ושיתופיות.

ניסוי והפעלה

במהלך תשס"ה-תשס"ז הופעל הקורס ב-5 כתות במכון הטכנולוגי חולון (תואר ראשון בעיצוב ותואר ראשון בטכנולוגיות למידה) וב-2 כתות בבית הספר לעיצוב במכללת שנקר (כ-200 סטודנטים).

ממצאי מחקר הערכה ראשוני (Abrahmov & Ronen, 2005) בחן האפקטיביות של שימוש בתקשוב בקונטקסט של אוריינות חזותית. ניתוח תגובות הסטודנטים מצביע על כך שהקורס יצר טרנספורמציה בדרך שבה הלומדים מבינים ומתייחסים למסרים החזותיים בחברה עכשווית ופיתח אצלם יכולות ניתוח ((critical stances שלא היו קיימות בתחילתו.

 

איור 1: תוכנית הקורס 

 

מקורות

 Abrahmov, S. L. (2007). Media Literacy: Reading and Writing of Images in the Digital Age in Educating Artists for the Future Mel Alexenberg (ed.), Publisher: Intellect Books, UK.

Abrahmov, S. L., & Ronen, M. (2005). The Double Blend: Integrating an Online Theoretical Layer into Practical Photography Instruction, in Designs on eLearning, the international conference on Teaching and Learning with Technology in Art Design and Communication 14-16 September, University of the Arts London.

Avgerinou, M., & Ericson, J. (1997). A Review of the Concept of Visual Literacy British Journal of Educational Technology, 28(4), 280-291.

Barrett, T. (2003). Interpreting Visual Culture Art Education, 56)2), 6-12.

Barthes, R. (1977). The Photographic Message in Image, Music, Text. Ed. and trans. Stephen Heath New York: Hill and Wang.

Duncum, P. (2002). Visual Culture Art Education: Why, What and How The International Journal of Art & Design Education Volume 21: Issue 1, February p14-23

Sturken, M., & Cartwright, L. (2001). Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture Publisher: Oxford University Press.