מתמטיקה לכלכלנים

סוג: אתר מלווה קורס

מוסד: המכללה האקדמית יהודה ושומרון

סביבת הפעלה:  אינטרנט    http://www.ariel.ac.il/cs/courses/economics_math/

economicsMath.jpg

economicsMath2.jpg

תחום תוכן: מתמטיקה

קהל יעד: כלכלה

רציונאל: פיתוח כלים המאפשרים לסטודנטים לעבוד באופן אינדיבידואלי בלימודיהם במתמטיקה, בנוסף למסגרת הקורסים הפרונטאליים הנלמדים במהלך התואר.

תאור: אתר קורס הכולל את חומר הקורס מחולק לפי שבועות הלימוד: אוסף נוסחאות, סיכום תיאורטי קצר של ההרצאות, תרגילי דוגמא עם פתרונות ונוסחאות.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: מערכת שליחת פתרונות

יישום: כ- 400 סטודנטים