התנסות אמפירית בארגונומיה ובהנדסת אנוש

סוג: אתר מלווה קורס, מעבדה

מוסד: המכללה האקדמית יהודה ושומרון

סביבת הפעלה:  

 

 

תחום תוכן: ארגונומיה

קהל יעד: הנדסת תעשיה וניהול (חובה), הנדסה, מדעי ההתנהגות

רציונאל: הקניית כלים בסיסיים לצורך עריכת ניסויי מעבדה ומחקרי שדה בתחומים שונים של הנדסת גורמי אנוש.

תאור: הקורס כולל מרכיבים תיאורטיים בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר, וסוקר את תחומי המחקר והמדידות האופייניים להנדסת גורמי אנוש. במסגרת הקורס מתנסים הסטודנטים בעריכת מחקר אמפירי. בשלב ראשון של הקורס מתנסים הסטודנטים בתרגול מחקרי מעבדה המבוצעים במעבדת הנדסת אנוש. בשלב מתקדם מבצעים הסטודנטים ניתוח מטלות ומחקרי שדה. הקורס מלווה באתר הכולל מצגות מאמרים ותרגילים ללימוד עצמי של חומרי הקורס התיאורטיים. האתר משמש גם ערוץ לדיווחי התקדמות של עבודת המחקר וקבלת משובים.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: וידאו, מצגות.

יישום: 18 סטודנטים.