קרח, אש ומטר של ברזל - תמורות בהיסטוריה של כדור הארץ       

סוג: קורס מקוון מלא

מוסד: אוניברסיטת בן-גוריון

סביבת הפעלה: HighLearn    http://hl2.bgu.ac.il

ChangingInEarthHistory.jpg

תחום תוכן: רב תחומי (גיאולוגיה, ביולוגיה, כימיה ועוד)

קהל יעד: כל הפקולטות

רציונאל: קורס חדש שמיועד לכלל הסטודנטים באוניברסיטה במסגרת קורסי הבחירה. קורס מקוון במלואו, ללא מפגשים בין צוות ההוראה לסטודנטים, כשהדגש על למידה אישית ועצמאית של הסטודנטים.

תאור: קורס רב תחומי, המחייב שימוש במערכת מושגים רחבה ביותר מכל תחום משולב – מעולם הכימיה, הפיסיקה, הגיאולוגיה הביולוגיה וכד', ולכן זהו קורס אינטנסיבי ותובעני במיוחד כקורס כללי.

הקורס מורכב מ-13 הרצאות מוקלטות בעזרת תוכנת קמטזיה על רקע תמונות, הדמיות אומנים, אנימציה וקטעי וידיאו, שמשכן בין 30 שניות ל-3 דקות. לכל הרצאה מוקלטת מצורף סיכום ההרצאה בכתב, שניתן להדפיסו.

הקורס מלווה בתרגילי חובה הבנויים מאוסף שאלות רב ברירתיות שהוגבלו למסגרת זמן של שבוע. אוסף השאלות והתרגילים שימש כמאגר שממנו נבחרו השאלות למבחן הסופי. להרצאות, הסיכומים והתרגולים הוכן מילון מושגים שאפשר לחזור ולהיזכר במשמעות המושגים בכל שלב. במשך הקורס מתנהל דיאלוג וירטואלי דרך מרכז התקשורת בין הסטודנטים למרצה.

שימוש בכלים טכנולוגיים: הרצאות מוקלטות, מצגות, תרגול מקוון, קבוצת דיון.

יישום: תשס"ז (סמסטר א' וקיץ), תשס"ח - 580 סטודנטים, תשס"ט (סמסטר א) – 517 סטודנטים.