פסיכולוגיה של השואה     

סוג: קורס מקוון מלא

מוסד/שת"פ: אוניברסיטת בן-גוריון, האוניברסיטה הפתוחה

סביבת הפעלה: HighLearn    http://hl2.bgu.ac.il

PsychologyOfHolocausBGU.jpg

תל"מ (או"פ)    http://telem.openu.ac.il/courses/2008b/c10920

PsychologyOfHolocausOU.jpg

תחום דעת: פסיכולוגיה

קהל יעד: מדעי ההתנהגות, פסיכולוגיה

רציונאל: ניצול טכנולוגיות הוראה שונות כדי: (א) לאפשר למספר גדול של סטודנטים ללמוד נושא מפיו של חוקר מרכזי בתחום. (ב) לקרב את מושאי הקורס ללומדים באמצעות הכללת סרטים דוקומנטאריים וראיונות. (ג) לתת במה לסטודנטים לבטא את עצמם בנושאי לימוד שמעוררים באופן טבעי רגשות קשים.

פיתוח קורס שחומרי הלימוד ואסטרטגיות הלמידה שבו מגוונים ומאפשרים לסטודנטים בעלי סגנונות למידה שונים למצוא את דרכי הלמידה המתאימות להם ובקצב שלהם.

תאור: חומרי לימוד כוללים:

§         26 הרצאות מוקלטות של פרופ' דן בר-און, חוקר בכיר בתחום הפסיכולוגיה של השואה. שילוב מצגות, סרטים וראיונות במסגרת ההרצאות הללו. הרצאות מוקלטות אלו נשלחו לסטודנטים על גבי CD והושמו גם באתר הקורס.

§         מקראה הכוללת מאמרים ופרקים מספרים המציגים נקודות מבט שונות (היסטוריות, תרבותיות ובעיקר פסיכולוגיות) על הנושאים הנידונים בקורס.

§         מדריך למידה שמשמש כמפת דרכים בלימוד הקורס: מקשר בין חומרי הקורס השונים, ממלא חללים חסרים ונותן הנחיות ברורות על שלבי הלמידה.

שימוש בכלים טכנולוגיים: הרצאות מוקלטות.

יישום: אוניברסיטת בן-גוריון - שני סמסטרים, בכל קורס מעל 100 סטודנטים. אוניברסיטה פתוחה - 300 סטודנטים.