מערכות בריאות בעולם    

סוג: קורס מקוון מלא

מוסד/שת"פ: אוניברסיטת בן-גוריון

סביבת הפעלה: HighLearn    http://hl2.bgu.ac.il

worldHealthSystems2.jpg

תחום תוכן: בריאות הציבור

קהל יעד: ניהול מערכות בריאות

רציונאל: הקורס הינו קורס חובה או בחירה בכל התוכניות לתואר ראשון בניהול מערכות בריאות ולתואר שני בניהול מערכות בריאות ובריאות הציבור. מרבית הסטודנטים ם מבוגרים המועסקים בעיקר במערכת הבריאות. קורס מקוון עבור אוכלוסיה זו עשוי להעתיק את הלמידה לזמן ולמקום המתאימים ביותר לסטודנט.

תאור: הקורס נועד להקנות לסטודנטים הבנה בסיסית בתפקידי מערכת הבריאות, מרכיביה המרכזיים ויחסי הגומלין בין בעלי העניין במערכת. באמצעות תוכנת Camtasia הוקלטו הרצאות בשישה נושאים עיקריים המהווים את הבסיס לקורס בשני התארים. בנוסף הוקלטו פרקי לימוד ייחודיים, לכל אחד מהתארים.

על מנת לבחון את יעילות הלימוד המקוון פותחו בחנים אינטראקטיביים, בהם מחויבים הסטודנטים לאחר סיום הלימוד של כל פרק, ותרגילים (studies case) שישמשו לקבוצות דיון שייערכו בצורה מקוונת.

שימוש בכלים טכנולוגיים: הרצאות מוקלטות, מצגות, תרגול ומבחן מקוון.

יישום: בכל סמסטר כ-100 סטודנטים.