אנליזה מתקדמת    

סוג: תרגול 

מוסד: אוניברסיטת בן-גוריון

סביבת הפעלה: אינטרנט    http://learn.bgu.ac.il/mwiki/analiza

analysis.jpg

תחום דעת: מתמטיקה

קהל יעד: הנדסה, מדעים טבע, ניהול, כלכלה, רפואה

רציונאל: הוראת המתמטיקה הינה מורכבת בכל הרמות ובמיוחד ברמה האוניברסיטאית. קושי זה טבוע באופיה המופשט של המתמטיקה והיותה מבוססת בחלקה על פתרון בעיות. הדרך הטובה ללמוד מתמטיקה היא בשינון החומר יחד עם פתרון תרגילים.

תאור: לצורך הלמידה נבנה אתר ובו מאגר שאלות לתרגול הכולל ממשק מרצה וממשק סטודנט. המאגר כולל כ- 350 שאלות ומבחנים הממוינים לפי נושאים. לכל שאלה יש גם פתרון מלא וגם תשובה סימבולית.

שימוש בכלים טכנולוגיים: תרגול מקוון.

יישום: התרגול העצמי משמש את הסטודנטים של הקורס בכל הסמסטרים מאז סיום הפיתוח. ממוצע הסטודנטים המשתתפים בקורס בכל סמסטר הוא כ-70.