מעבדת מיקרו מחשבים     

סוג: קורס מקוון

מוסד: אוניברסיטת בן-גוריון

סביבת הפעלה: HighLearn    http://hl2.bgu.ac.il

assemblyLanguage2.jpg

תחום תוכן: מחשבים

קהל יעד: הנדסת חשמל ותוכנה

רציונאל: ניצול מקסימלי של כוח-האדם ההוראתי, אחידות בהדרכת החומר הנלמד, למידה בכל מקום וזמן.

תאור: ריכוז כל החומר התיאורטי של הקורס באתר על מנת לחסוך זמן בהעברת החומר על חשבון זמן המעבדה ולאפשר לסטודנטים להגיע מוכנים למעבדה. אתר הקורס כולל הרצאות מוקלטות של שיעורים ותרגול, מצגות, הדגמות וניסויי מעבדה מוקלטים. בנוסף את כל המידע הנדרש לסטודנט לצורך הקורס.

שימוש בכלים טכנולוגיים: הרצאות מוקלטות ומצגות.

יישום: הקורס פועל בכל הסמסטרים מאז סיום הפיתוח כולל סמסטר קיץ ומשתתפים בו כ- 150 סטודנטים.