היסטולוגיה

סוג: אתר מלווה קורס

מוסד: אוניברסיטת בן-גוריון

סביבת הפעלה: moodle    http://fohs.bgu.ac.il/sites/moodle

histology.jpg

תחום תוכן: ביולוגיה

קהל יעד: מדעי הבריאות

רציונאל: ניצול משאבי המערכות המקוונות הקיימות לצורך הוראה אחידה, ללימוד והבנה טובים יותר של חומר לימודי בעל מטען ויזואלי רב, יכולת חזרה על החומר הנלמד בשיעורים בכיתה וביטול התלות של הבנת חומר הלימוד ביכולות הטכניות של הסטודנט.

תאור: היסטולוגיה הינו מדע המקיף את הכרת המבנה המיקרוסקופי של רקמות והקשר בין מבנה הרקמה לתפקידה. הקורס מהווה אבן יסוד ללימוד מקצועות הבריאות השונים. הקורס נלמד בצורה מסורתית ע"י הרצאות ומעבדה והוסב להוראה מתוקשבת. לצורך זאת פותחו תכני הקורס (יחידות ההוראה ושקפים), תרגול ומבחנים מקוונים.

שימוש בכלים טכנולוגיים: מצגות ותרגול מקוון.

יישום: התכנים של הקורס נמצאים בשימוש בשישה קורסים בפקולטה לרפואה ומשתתפים בהם מעל 200 סטודנטים. מאז סיום הפיתוח הקורס מופעל באופן רציף.