כלים לעבודת ידע

סוג: קורס מקוון מלא

מוסד/שת"פ: אוניברסיטת בן-גוריון, מכללת ספיר, אוניברסיטת חיפה

סביבת הפעלה: HighLearn    http://hl2.bgu.ac.il

knowledgeWorkTools.jpg

תחום תוכן: מחשבים

קהל יעד: כלל הסטודנטים

רציונאל: קורס מקוון שמקנה לסטודנטים יכולת להשתמש בכלים לעבודת ידע לעיבוד תמלילים, גיליונות אלקטרוניים ומצגות.

תאור: הקורס מספק לכל סטודנט את הידע הנחוץ לשליטה בסיסית במערכת הפעלה חלונות, במעמד התמלילים Word, בגיליון אלקטרוני  Excelובתוכנת המצגות PowerPoint. כמו כן, מאפשר תרגול בנושאים השונים בקצב ובזמן המתאימים והוא כולל משוב מיידי.

שימוש בכלים טכנולוגיים: מולטימדיה

יישום: אוניברסיטת בן-גוריון - הקורס מופעל במספר מחלקות תחת שמות שונים. כ- 1300 סטודנטים בשנה.