הכרת תוכנת Matlab

סוג: קורס מקוון מלא

מוסד: אוניברסיטת בן-גוריון

סביבת הפעלה: HighLearn    http://hl2.bgu.ac.il

matlabSoftware.jpg

תחום תוכן: מחשבים

קהל יעד: מדעי ההנדסה

רציונאל: צמצום כוח-אדם הוראתי, ניצול זמן ההרצאה ביעילות, מקצועיות בתחום, האזנה חוזרת לתכנים בכל זמן ומקום.

תאור: מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בהפעלת תוכנת Matlab, המשמשת לפתרון בעיות הנדסיות ומדעיות. חומר הקורס הועבר בצורה פרונטאלית במסגרת קורסים שונים בפקולטה להנדסה והוא הוסב לקורס מקוון בלימוד עצמי הכולל הרצאות מוקלטות ומצגות.

שימוש בכלים טכנולוגיים: הרצאות מוקלטות ומצגות.

יישום: מאז סיום הפיתוח הקורס פועל כקורס וירטואלי כל סמסטר ומשתתפים בו מעל 100 סטודנטים. את הקורס מעבירים גם מרצים/מדריכים שלא היו קשורים לפיתוח.