ניתוח ועיצוב תוכנה (מונחה עצמים)      

סוג: אתר מלווה קורס 

מוסד: אוניברסיטת בן-גוריון

סביבת הפעלה: HighLearn    http://hl2.bgu.ac.il

objectOrientedAnalysisAndDesign2.jpg

תחום תוכן: מחשבים

קהל יעד: מדעי המחשב, הנדסת תוכנה, מערכות מידע

רציונאל: הקורס עוסק בתהליך פיתוח התוכנה בגישה מונחית עצמים. הקורס מועבר כיום בשלוש קבוצות הוראה. קורס מתוקשב יכול לכלול מרכיבים שקשה להשתמש בהם בקורס פרונטאלי רב משתתפים.

תאור: אתר הקורס כולל  הקלטות של הרצאות, חומר ההרצאות בשקפים, תרגול בשקפים, סרטוני הדגמה.

שימוש בכלים טכנולוגיים: הקלטות של הרצאות, מצגות, סרטונים.

יישום: בכל סמסטר מאז סיום הפיתוח ומשתתפים בו כ- 70 סטודנטים.