שיטות כמותיות      

סוג: תרגול

מוסד: אוניברסיטת בן-גוריון

סביבת הפעלה:  אינטרנט 

quantitativeMethod2.jpg

תחום תוכן: מתמטיקה

קהל יעד: בית ספר לניהול

רציונאל: קורסים בסיסיים במתמטיקה לתלמידים שזהו אינו מקצועם העיקרי נזקקים לתרגול רב, במיוחד כמו קורס זה הכולל נושאים מכמה ענפים.

תאור: קורס טכני שמכוון לקהל לא מתמטי הזקוק לתרגול רב. במטרה לחסוך בחלק המעשי (שעות תרגול ובדיקת תרגילים) פותח בסיס נתונים הכולל מאגר ממוחשה רחב היקף של שאלות. כל שאלה מאופיינת וניתן לאחזר אותה עפ"י מגוון קריטריונים.

שימוש בכלים טכנולוגיים: תרגול מקוון

יישום: כ-60 סטודנטים מאז פיתוח הקורס.