רגרסיה ותכנון ניסויים      

סוג: אתר מלווה קורס 

מוסד: אוניברסיטת בן-גוריון

סביבת הפעלה: HighLearn    http://hl2.bgu.ac.il

regression&experimentalDesign2.jpg

תחום תוכן: מתמטיקה

קהל יעד: הנדסת חשמל ותוכנה

רציונאל: שילוב שני קורסים קיימים בהם החומר מועבר פרונטאלית ע"י מרצה ומתרגל והפיכתו לקורס מקוון.

תאור: אתר מלווה לקורס כולל הרצאות ותרגול מצולמים, מצגות, שאלות ופתרונות.

שימוש בכלים טכנולוגיים: הרצאות מוקלטות ומצגות.

יישום: הקורס פועל בכל סמסטר ב' מאז סיום הפיתוח ומשתתפים בו כ- 70  סטודנטים.