התרבות החזותית של ימי הביניים         

סוג: אתר מלווה קורס 

מוסד/שת"פ: אוניברסיטת בן-גוריון

סביבת הפעלה: HighLearn    http://hl2.bgu.ac.il

theMiddleAgesVisualCulture.jpg

תחום תוכן: אמנות

קהל יעד: אמנות, היסטוריה, כלל אוניברסיטאי

רציונאל: קורס מקוון יוצר קורס אטרקטיבי ללימוד מהנה ומועיל, תוך נגישות אופטימאלית למגוון הדינאמי של חומרי הקורס ותכניו ואשר מאפשר המחשה ויזואלית עשירה.

תאור: קורס יסוד בתולדות האמנות המקנה מיומנויות של ניתוח חזותי וכלים להערכה ולביקורת היסטורית ואמנותית. מטרתו לחשוף את התלמיד למגוון רחב של יצירות אמנות (בהן יצירות מופת בתחום הציור, הפיסול, האמנויות הזעירות, האדריכלות והתרבות החומרית) ולהתפתחויות המרכזיות שחלו באמנות של תרבות המערב וביזנטיון ושל תרבויות לא מערביות (תרבות האיסלם, תרבויות שבטיות, תרבות דרום אמריקה).

לצורך כך פותחו  17 יחידות תוכן, הכוללות טקסטים אינפורמטיביים ופרשניים ומאגר דימויים חזותי.

שימוש בכלים טכנולוגיים: מצגות.

יישום: בכל הסמסטרים מאז סיום הפיתוח. בממוצע 50 סטודנטים.