חדו"א 1, 2

סוג: אתר מלווה קורס

מוסד: המכללה האקדמית להנדסה - אורט בראודה

סביבת הפעלה:  כליקיט 3     http://braude.ac.il/clickit3

Calculus12.jpg

תחום תוכן: מתמטיקה

קהל יעד: הנדסה

רציונאל: פיתוח סביבת למידה שמתאימה לסטודנטים בשנה ראשונה, שאין להם ניסיון והרגלי למידה מספיקים כדי להתמודד עם אתגר של למידה פעילה ושיתופית ומרביתם מעדיפים תרגול רגיל שדומה במידה רבה להרצאה.

תאור: סביבת הלמידה כוללת:

§         אתר קורס.

§         ספר ווירטואלי של הקורס שכולל החומר התיאורטי עם קישורים להדגמות.

§         סיכומים של החומר התיאורטי.

§         אוסף שאלות ובעיות ללמידה עצמית לפני תרגול בכיתה.

§         מערכי תרגול שכוללים תוכנית מפורטת של שיעור תרגול, שאלות, שאלות לדיון, סיכומים, שיעורי בית.

§         אוסף מטלות עם הנחיות ורמזים שניתנות לסטודנטים דרך מערכת Webassign המאפשרת לקבל משוב מיידי.

§         בחנים שבועיים – ניתנים כמשימה משותפת, הפתרונות נבדקים ע"י צוות ההוראה, לאחר הבדיקה ניתן ציון משותף. הפתרונות הנכונים של הסטודנטים מתפרסמים באתר הקורס.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: קבוצות דיון, מצגות, תרגול אינטראקטיבי, מערכת מקוונת להגשת מטלות.

יישום: הקורס נלמד בשתי מחלקות. משתתפים בכל קורס 100 סטודנטים.