פיזיקה 2

סוג: אתר מלווה קורס

מוסד: המכללה האקדמית להנדסה - אורט בראודה

סביבת הפעלה:  HighLearn      http://meital-hl.iucc.ac.il/

physics21.jpg   physics22.jpg

תחום תוכן: פיזיקה

קהל יעד: הנדסה

רציונאל: סטודנטים בפיזיקה צריכים להתמודד עם אתגר מורכב של לימוד מספר שפות באותו זמן. כדי להבין פיזיקה כראוי יש צורך לייצג את העולם בעזרת שפות שונות. כל אחת מהשפות הללו מציגה את המציאות באור שונה והסטודנט צריך למצוא את הדרך לעבור משפה לשפה בשעה שהוא מנסה ללמוד נושא חדש או להתמודד עם בעיה פיזיקלית הדורשת ניתוח מצב נתון. אך כדי להבין את מורכבות ההיבטים השונים, ולעתים קרובות לנבא מה יקרה בהמשך, או מה קרה בעבר, יש צורך לנתח את המצב במספר שפות ולהבהיר את הקשר ביניהן.

תאור: הטמעת גישה חדשנית של הוראה/למידה פעילה. תפקיד המרצה מתמקד בתכנון סביבת הלמידה, הפעלת הסטודנטים ומתן משוב בזמן שהסטודנטים מתמודדים עם משימות ועוסקים בפתרון בעיות ובחקירה מעבדתית. הפעילות הלימודים מסתייעת ברשת תקשורת בין המרצה לסטודנטים ובינם לבין עצמם ובשילוב כלים נוספים, כגון: בודק מטלות ברשת, הוראת עמיתים, עבודה בסיוע מחולל הדמיות ועבודה בסיוע הדמיות.

פיתוח סביבת למידה חשמל ומגנטיות בגישה רב-ייצוגית, ובה הדמיות בפיזיקה בנושאי אלקטרומגנטיות, גלים ומעגלים. בדרך זו ניתן להעשיר את הקשרים והמודלים שבונה הסטודנט במהלך הלמידה. לסטודנט שליטה מלאה על רבים מהמשתנים, וכך הוא יכול לבחון את השפעתו של משתנה מסוים לאורך זמן התרחשות ההדמיה.  הסביבה כוללת ספר, תקליטור ואתר אינטרנט המתעדכן תדיר.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: מאגר הדמיות, מצגות, קבוצות דיון, מערכת מקוונת להגשת מטלות.

יישום: הקורס נלמד במלואו במחלקה אחת, אך חלקים ממנו נלמדים בעוד 4 מחלקות. בכל קורס משתתפים 80 סטודנטים.