פיזיקה 3

סוג: אתר מלווה קורס

מוסד: המכללה האקדמית להנדסה - אורט בראודה

סביבת הפעלה:  אתר המכללה – מחלקה לפיסיקה     

physics3.jpg

תחום תוכן: פיזיקה

קהל יעד: הנדסה

רציונאל: הטמעת גישה חדשנית של הוראה/למידה פעילה. המרצה ממוקם במרכז הכיתה. תפקידו מתמקד בתכנון סביבת הלמידה, הפעלת הסטודנטים ומתן משוב בזמן שהסטודנטים מתמודדים עם משימות ועוסקים בפתרון בעיות ובחקירה מעבדתית. הפעילות הלימודים מסתייעת ברשת תקשורת בין המרצה לסטודנטים ובינם לבין עצמם.

תאור: שילוב כלים בהוראת הפיזיקה, כגון: בודק מטלות ברשת ((webassign, הוראת עמיתים, עבודה בסיוע מחולל הדמיות ועבודה בסיוע הדמיות. פיתוח סביבת למידה "מכניקה רב ייצוגית", ובה למעלה מ-300 הדמיות בפיזיקה בנושאי מכניקה.

בדרך זו ניתן להעשיר את הקשרים והמודלים שבונה הסטודנט במהלך הלמידה. לסטודנט שליטה מלאה על רבים מהמשתנים, וכך הוא יכול לבחון את השפעתו של משתנה מסוים לאורך זמן התרחשות ההדמיה.

הסביבה כוללת ספר, תקליטור ואתר אינטרנט המתעדכן תדיר. בספר זה מוצגים תכנים במכניקה של קורסי המבוא בפיזיקה ברמה אקדמית. ההדמיות מבוססות על יישומי ג'אווה – Java applets.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: מצגות, קבוצות דיון, מערכת מקוונת להגשת מטלות.

יישום: הקורס נלמד במלואו במחלקה אחת, אך חלקים ממנו נלמדים בעוד 4 מחלקות. בכל קורס משתתפים 80 סטודנטים.