אוטומטים ושפות פורמאליות

סוג:

מוסד/שת"פ: מכון טכנולוגי חולון, האוניברסיטה הפתוחה

סביבת הפעלה:  אינטרנט  

  

 

תחום דעת: מחשבים

קהל יעד: מדעי המחשב

רציונאל: התמודדות עם תפיסות מוטעות וקשיים טיפוסיים הקיימים בקורס תיאורטי במדעי מחשב: הבנת מושגים מופשטים, שימוש בשפה המתמטית, יישום האלגוריתמים הנלמדים.

תאור: פיתוח כלי חזותי אינטראקטיבי ללימוד ולתרגול עצמי בנושאי הקורס. הכלי בא לעזור לסטודנטים בהתמודדות עם התפיסות המוטעות והקשיים טיפוסיים. כמו כן, הכלי בא לעזור לפתור את בעיית חוסר משוב מהיר לשאלות הסטודנטים – גורם שמחריף את קשייהם. בנוסף לזה, הכלי יכול לעזור גם בעבודתו של מורה בכיתה, תוך כדי הסבר של חומר עיוני חדש, וכן בבדיקת הגשות תרגילי בית.

הכלי מאפשר הכרה אינטראקטיבית ומוחשית של מגוון רחב מתוך נושאי הקורס. דרך בנייה גרפית, סימולציה, אנימציה ומגוון טרנספורמציות, סטודנטים מכירים לעומק את המודלים הנלמדים ואת שיטת סימון המתמטית הרלוונטית, את הכוח החישובי של המודלים ומגבלותיהם, את תכונותיהם והיחסים ביניהם, וכן את האלגוריתמים המאפשרים מעברים בין סוגים שונים של המודלים.

מבחינת הסטודנט, הכלי מציע שלושה אופני עבודה עיקריים:

1.      שיעור מודרך.

2.      תרגול מובנה.

3.      תרגול חופשי.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים:

יישום: