שיתופון

 

סוג: סביבה גנרית (מערכת) לניהול פעילויות מתוקשבות מובנות ולשיתוף פדגוגיה

מוסד: מכון טכנולוגי חולון

סביבת הפעלה:  אינטרנט     http://www.mycels.net

mycels.jpg

תחום תוכן: כל התחומים

קהל יעד: מורים ותלמידים בכל הרמות

רציונאל: פיתוח גישה חדשה שמטרתה לספק מערכת ייעודית שתסייע למורים בכל תחומי התוכן לנצל ביתר יעילות את הפוטנציאל שמציע התקשוב למימוש מגוון אסטרטגיות הפעלה שיתופית מובנית.

תאור: השיתופון מציע מענה לצרכים הייחודיים של הוראה מבוססת רשת, שאינם נתמכים במערכות LMS קיימות, ולאפשר למורים מימוש קל ונוח של פעילויות שיתופיות רב-שלביות מורכבות.

שיתופון מאפשר:

§         שימוש בתבניות פעילות מוכנות: בניית מאגר משותף, בחירה, מיון, דרוג, והערכת פריטים, בעד ונגד מנומק, הערכת עמיתים והערכה עצמית, הערכת תוצרי עמיתים בניית תוצר אלקטרוני משותף (דמוי וויקי), פעילויות בתת-קבוצות ותפקידים (כגון: ג'יגסו), שאלונים ומחוונים.

§         יצירת תבניות חדשות  והגדות חברתיות (קבוצות ותפקידים)

§         שימוש חוזר בפעילויות  עם לומדים אחרים

§         שיתוף פדגוגיה בין מרצים: עורך יכול לעיין בפעילויות שיושמו על ידי מרצים בכל המוסדות, לאמץ לשימוש דוגמה רלבנטית,  לשנותה ולהתאימה לצרכיו ולהשתמש בה עם תלמידיו.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: מערכת ייעודית מבוססת רשת שאינה מחייבת כל התקנה

יישום: הפעלה עם אלפי סטודנטים על ידי מרצים ב-12 מוסדות: אונ' ת"א, אונ' חיפה, אונ' עברית, טכניון, מכון ויצמן, מכון טכנולוגי חולון, אורנים, מכללת שנקר, מכללת אחוה, מכללת הדסה, מכון וינגייט, מכללת תל-חי.

 

מרצים ומוסדות המעוניינים להשתמש במערכת מוזמנים לפנות ל: help@mycels.net