אוריינות חזותית

סוג: אתר מלווה קורס

מוסד: מכון טכנולוגי חולון

סביבת הפעלה:  אינטרנט     http://www.hit.ac.il/visualliteracy/

visualliteracy.jpg

תחום תוכן: עיצוב

קהל יעד: טכנולוגיות למידה, עיצוב

רציונאל: האוריינות החזותית הינה מיומנות המאפשרת לנו לפענח את המסרים החזותיים הנמצאים בסביבתנו. יש חשיבות רבה לפירוש הדימויים והאובייקטים הסובבים אותנו, היות שהם מציגים דעות, מעבירים מסרים ערכיים בצורה שלילית או חיובית ומעצבים את גישתנו לנושאים חברתיים. האוריינות החזותית מורכבת ממיומנות של פענוח (קריאה) ויצירה (כתיבה) של מסרים חזותיים, ורכישתה מחייבת לימוד מובנה ושיטתי.

תאור: יצירת סינרגיה בין לימוד שתי המיומנויות (פענוח ויצירה) על ידי שימוש במגוון של פעילויות שיתופיות מתוקשבות (שבוצעו בשיתופון) המיישמות הבנה של קריטריונים ברורים המתייחסים לרבדים העובדתיים, הפרשניים, והקונספטואליים של הדימויים והמסרים. הקורס מכוון לסטודנטים ללא כל רקע קודם והוא נפתח בסקירה והכרות עם ההיסטוריה של מסרים חזותיים במשימה (עבר והווה) שבה הסטודנטים בוחרים, חוקרים ומציגים את ההתפתחות של נושא חזותי מהעבר עד ההווה.

תקשוב הקורס אפשר את זמינות כל חומרי הרקע כמו גם מימוש יעיל של פעילויות אישיות ושיתופיות.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: קבוצות דיון, תוכנות גרפיות.

יישום: הקורס נלמד במכון טכנולוגי חולון (טל"מ, המחלקה לעיצוב), שנקר ובצלאל. מסיום הפיתוח, השתתפו בקורס כ- 300 סטודנטים.