מגמות וזרמים באמנות המודרנית והעכשווית

סוג: אתר מלווה קורס

מוסד: אוניברסיטת חיפה

סביבת הפעלה:    Highlearn http://virtualnew.haifa.ac.il/

ModernArt.jpg

תחום התוכן: אמנות

קהל יעד: אמנות

רציונאל: הקניית מיומנויות של ניתוח חזותי וכלים להערכה ולביקורת היסטורית ואמנותי.

תאור: פותחו 19 מצגות הכוללות תמונות, רשימות ביבליוגרפיות, אירועים היסטוריים חשובים וגורמים פוליטיים ותרבותיים. אתר הקורס מאפשר נגישות לחומרי הקורס לאורך כל הקורס ובשעות הפנאי. התבוננות בתמונות ושינון הטקסטים, מלווה במעקב צמוד של המרצה, גורם להישגים חשובים.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: מצגות

יישום: