לקסיקון מולטימדיה ללימוד רב-תרבותיות בישראל

סוג: מאגר מידע

מוסד: אוניברסיטת חיפה

סביבת הפעלה: אינטרנט      http://www.peopleil.org

MultiCultureLexicon.jpg

תחום תוכן: סוציולוגיה

קהל יעד: חינוך, לימודי ארץ-ישראל

רציונאל: לקסיקון וירטואלי ודינאמי באינטרנט שמאפשר תיעוד ולימוד - באמצעות מלל, תמונה וצליל - של הישראלים בני ימינו, על שלל הטעמים, הרגישויות, התפישות, הערכים, המוסכמות, המוסדות, הטקסים, הסמלים, המנהגים, ומנגנוני החיברות והפיקוח האופייניים להם.

תאור: הלקסיקון מיועד לסייע במספר מסלולים מקבילים:

ייעוד פדגוגי - הצגה פנורמית רחבה של החברה הישראלית על שלל הטיפוסים החברתיים והקבוצות המרכיבים אותה. הוא מבוסס על מחקרים רבים במדעי החברה, ויכול לספק תשתית ידע תרבותית ('מנוע לימוד').

ייעוד מדעי - הלקסיקון, שהוא גם מאגר מידע עדכני, משמש גם ככלי לתיעוד תרבויות ומסורות בחברה הישראלית ובסיס נתונים נגיש (בעיקר למידע אודיו-ויזואלי. הלקסיקון מהווה גם ניסיון ראשוני לסינתזה של מחקרים שנעשו על החברה הישראלית בדיסציפלינות מדעיות מגוונות.

ייעוד מוסרי – חינוכי- סובלנות וכבוד לזולת מבוססים, בין השאר, על הכרות עם עולמו התרבותי של "האחר". סטיגמות וסטריאוטיפים נובטים על קרקע של בורות וחוסר ידיעה. לכן, לקסיקון עשיר ועדכני, המציג את עולמן התרבותי של קבוצות שונות בחברה הישראלית, באמצעים מגוונים ואטרקטיביים, עשוי לתרום לקרוב לבבות. יתרה מזו, כיוון שכל 'שבט' בחברה הישראלית זוכה לטיפול מקיף, המסר הסמלי הוא שכולם שווים במעמדם החברתי ולכולם יש מקום במרחב התרבותי של מדינת ישראל.

ייעוד טכנולוגי - הלקסיקון הממוחשב מהווה פלטפורמה גנרית, שהיא מעין ספר דיגיטלי מולטימדיאלי, שיכול לשרת מרצים המעוניינים בפיתוח לקסיקון בתחומים אחרים.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: מולטימדיה

יישום: סביבה פתוחה ברשת