אפידמיולוגיה מתקדמת

סוג: אתר מלווה קורס

מוסד: אוניברסיטת חיפה

סביבת הפעלה:       Highlearn http://virtualnew.haifa.ac.il/

advancedEpidemiology.jpg     advancedEpidemiology2.jpg

תחום תוכן: רפואה

קהל יעד: בריאות הציבור

רציונאל: מטרת הקורס לאפשר גישה להמרת מדדים והערכתם, וללמד שימוש בתוכנות חינמיות מובילות ממרכזים אקדמיים מוכרים תוך שימוש באפלטים (יישומים קטנים המיועדים לבצע מטרה מוגדרת ומצומצמת).

תאור: אתר מלווה קורס הכולל את חומר ההרצאות, תרגול, שימוש נרחב באפלטים המאפשרים הדגמה והתנסות בשימוש בנוסחאות תוך שינוי נתון/נתונים. בדרך זו ניתן להדגים ללומדים בצורה אינטראקטיבית כיצד משתנות עקומות תחלואה לאחר הפעלת תוכניות בריאות הציבור, כיצד משתנה הסיכון למחלה כאשר משתנים שעורי גורמי הסיכון ועוד.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: מצגות, אפלטים.

יישום: 15 – 25 סטודנטים.