מערכות בריאות בעולם

סוג: אתר מלווה קורס

מוסד: אוניברסיטת חיפה

סביבת הפעלה:    Highlearn http://virtualnew.haifa.ac.il/

worldHealthSystems.jpg

תחום דעת: בריאות הציבור

קהל יעד: בריאות הציבור

רציונאל: הקורס נועד להקנות לסטודנטים הבנה בסיסית בתפקידי מערכת הבריאות, מרכיביה המרכזיים ויחסי הגומלין בין בעלי העניין במערכת.

ריכוז כל החומר התיאורטי באתר קורס ודרבון הסטודנטים לקרוא את חומר הרקע באופן שוטף כך שבשיעורים ניתן יהיה לדון בעיקר בבעיות המערכתיות והעקרוניות של מבנה מערכת הבריאות בארצות העולם המערבי.

תאור: אתר הקורס כולל את כל נושאי הקורס. התכנים נכתבו מחדש בצורה המתאימה לקריאה אינטרנטית הכוללים הפניות לאתרים רלוונטיים ומצגות. לכל נושא חוברו שאלות חזרה סגורות עליהם נדרשו הסטודנטים לענות כחלק מחובות הקורס.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: מצגות, תרגול אינטראקטיבי.

יישום: תשס"ז - 48 סטודנטים, תשס"ח - 50 סטודנטים