חדו"א 1, 2

סוג: אתר מלווה קורס

מוסד: שנקר - בי"ס גבוה להנדסה ולעיצוב

סביבת הפעלה:  אינטרנט   http://online.shenkar.ac.il/moodle/

Calculus12.jpg

תחום תוכן: מתמטיקה

קהל יעד: הנדסה

רציונאל: אתר מלווה קורס ובו ריכוז כל חומרי הלמידה.

תאור: עיצוב סביבת למידה הכוללת חומרי לימוד לכל אחד משבועות הלימוד: וידאו , מצגות, דפי תרגילים ופתרונות.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: וידאו, מצגות

יישום: חדו"א 1 - תשס"ז - 47 סטודנטים, תשס"ח - 63 סטודנטים. חדו"א 2 - תשס"ז - 34 סטודנטים, תשס"ח - 40 סטודנטים.