קלרקשיפ ברפואת המשפחה

סוג: חקר מקרה

מוסד: אוניברסיטת תל-אביב

סביבת הפעלה: אינטרנט   http://clerkship2007.tau.ac.il/clerkship

ClerkshipFamilyMedicine.jpg

תחום תוכן: רפואה

 וקהל יעד: רפואת משפחה

רציונאל: קורס חובה בשנה השישית בלימודי רפואה, בו מתנסים הסטודנטים לראשונה בעבודה במרפאה של רפואה ראשונית ובאינטגרציה של כל מקצועות הרפואה שנלמדו עד כה. במסגרת הקורס מתלווים הסטודנטים לרופאי משפחה במרפאות וצופים בעבודתם. פיתוח מאגר מקרים מאפשר להכשיר את הרופא העתידי לקבלת החלטות ולהתמודדות עם מחלות ומטופלים בעלי אישיות שונה.

תאור: פיתוח יחידות לימוד חדשות, אינטראקטיביות, המשלבות מקורות מידע טקסטואליים, קבוצות דיון וקטעי ווידאו המדמים את ההוויה בקליניקה של רופא המשפחה. ביחידות הלימוד מועלות דילמות בהם נתקל רופא המשפחה ומוצגות גישות שונות של התייחסות. בעזרת תוכנה הלומד בוחר את הגישה שבה היה נוהג, כרופא לו היה נתקל במצב זה. בבחירתו זו הוא משפיע על המשך ההתרחשות. בדרך זו, מתאפשר להציג ללומד גישות שונות של התייחסות ולהתנסות באפיון וטיפול בחולים שונים. יחידות לימוד אלו מהוות חלק ממערך הכנת הסטודנטים למבחן המסכם, שנעשה על ידי הצגת מקרים בידי רופאי משפחה.

מאגר זה מאפשר לכל אחד מהסטודנטים הרבים להתנסות באופן אישי בתפקידים השונים ולקבל משוב, הן מחבריהם לקבוצה והן מהמרצים. כמו כן ללמוד מהתנסות של האחרים, היות שהכל מתועד באתר.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: וידאו, קבוצות דיון.

יישום: תשס"ז - 90 סטודנטים,תשס"ח - 90 סטודנטים