מעבדה לתכנון ויצור בעזרת מחשב

CIM – Computer Integrated Manufacturing   

סוג: מעבדה

מוסד: אוניברסיטת תל-אביב

סביבת הפעלה: אינטרנט   http://www.eng.tau.ac.il/remote

ComputerIntegratedManufacturing.jpg

תחום תוכן: מחשבים

קהל יעד: הנדסת תעשיה

רציונאל: התנסות מעשית במגוון תחומים, הקשורים לאמצעים טכנולוגיים מתקדמים בתפעול מערכת יצור ושירותים בכלל ולייצור משולב-מחשב בפרט.

תאור: מערכת להפעלה מרחוק של תא עבודה רובוטי שמאפשרת התנסות בביצוע מגוון של משימות בשלט רחוק. מערכת אשר ניתנת להתאמה בקלות לביצוע מגוון משימות בתאי עבודה משתנים. נועדה לאפשר לסטודנטים ללמוד את הדרך הנכונה להפעיל תא עבודה רובוטי באמצעות תהליך של ניסוי וטעייה, עוד קודם הפעלתו מרחוק. להפעלת מעבדה לשליטה מרחוק כחלק מלימודי הנדסת תעשיה מספר יתרונות:

(1) הגדלת ניצולת ציוד המעבדה באמצעות יכולת עבודה במקביל של מספר סטודנטים על אותן מודולות, באופן המאפשר למספר סטודנטים בו-זמנית לתכנן, לעצב ולבצע אופטימיזציה של תכנית עבודה לתא רובוטי מרוחק. (2) גמישות רבה יותר לסטודנטים ומתן אפשרות לעבודה מביתם או ממקום אחר עם חיבור לאינטרנט.

(3) חשיפה לטכנולוגיה של ייצור מדומה.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: טכנולוגיה של ייצור מדומה ((Virtual Manufacturing

יישום: תשס"ז - 40 סטודנטים, תשס"ח - 40 סטודנטים