הערכה ושיקום של כישורי נהיגה

סוג: חקר מקרה

מוסד: אוניברסיטת תל-אביב

סביבת הפעלה: HighLearn   http://virtual.tau.ac.il

Evaluation&RehabilitationOfDrivingQqualifications.jpg

תחום תוכן: רפואה

קהל יעד: ריפוי בעיסוק

רציונאל: הקורס "הערכה ושיקום של כישורי נהיגה" עוסק בתחום הארגונומיה בנהיגה, שהוא תחום חדש בריפוי בעיסוק. עובדים בתחום הריפוי בעיסוק נפגשים בבעיות הקשורות לבריאות בסביבת הנהיגה, אולם עד כה לא היה קורס אשר הקנה למרפאות בעיסוק כלים לאבחון ושיקום בתחום זה. זאת ועוד, כדי להקנות מיומנויות בתחום זה, יש צורך בהתנסות קלינית. התנסות כזו דורשת משאבים רבים, והזמינות למפגשים קליניים מוגבלת ביותר.

תאור: כדי לקרב את העולם האקדמי לעולם הקליני בוצעו הפעולות הבאות: (1) הסרטת ארבעה סרטים באורך שעה כל אחד, המתארים מצבים ומקרים בסביבת הנהיגה. (2) שיעור בקורס בו התקיימה שיחת ועידה מומחים בתחום במרכז לריפוי בעיסוק באוסטרליה. (3) הסרטת התנסות אמפירית עם אנשים בעלי מוגבלות בתחום הנהיגה לצורך שימוש עתידי.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: מצגות, סרטוני מצבים, שיחת ועידה

יישום: תשס"ז - 20 סטודנטים,תשס"ח - 16 סטודנטים