מבוא לביולוגיה של התא

סוג: מאגר שאלונים להערכה עצמית

מוסד: אוניברסיטת תל-אביב

סביבת הפעלה: HighLearn   http://virtual.tau.ac.il

   

 

תחום תוכן: ביולוגיה

קהל יעד: מדעי החיים - ביולוגיה

רציונאל: מענה לקורס רב משתתפים אשר לא מאפשר קשר אישי עם הסטודנטים ובקרה על הבנת החומר.

תאור: בשנים האחרונות פותח אתר לקורס בו שולבו מרכיבים שונים. במסגרת הפרויקט נוספו מרכיבים חדשים, מתוך כוונה לענות על הבעיות המיוחדות של הקורס ועל צרכי הסטודנטים.

מרכיב מרכזי שפותח הינו מאגר שאלונים לבחינה עצמית. מטרת השאלונים ליצור תהליך הערכה תהליכית, בו יכול כל סטודנט לבדוק את מידת ההבנה שלו את תכני השיעור. עבור 21 הנושאים בקורס נכתבו 352 שאלות, בפיזור של 10 – 28 שאלות לנושא. השאלות היו מסוגים שונים: רב-ברירה, התאמה, סימון על גבי תמונה ועוד. עבור כל אחת מהשאלות קיבלו הסטודנטים משוב מידי, וכן הפניה לפתרון הנכון במקרה של טעות. בסיום כל שאלון קיבל הסטודנט משוב הכולל סיכום כל הטעויות והפניה להרצאה המתאימה.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: תרגול מקוון, מצגות, קבוצות דיון והרצאות מצולמות.

יישום: תשס"ז - 434 סטודנטים, תשס"ח - 345 סטודנטים