מבוא לגיאואינפורמטיקה ומבוא למערכות מידע גיאוגרפי (ממ"ג)

סוג: מעבדה - תרגול

מוסד/שת"פ: אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בן-גוריון

סביבת הפעלה:

IntroductionToGeographicInformationSystems.jpg

mamag1.jpg

תחום תוכן: גיאואינפורמטיקה

קהל יעד: גיאוגרפיה וסביבת האדם

רציונאל: בשנים האחרונות חלו התפתחויות רבות מבחינה תיאורטית וטכנולוגית במקצוע הגיאואינפורמטיקה. בכדי להתאים את התכנים הנלמדים לצרכי המקצוע העכשווים, הוחלט על פיתוח מסלול לימודים הכולל התמחות במערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג) ובחישה מרחוק.

תאור: פותחו סרטונים הדרכה להפעלת שתי תוכנות בתחום המיפוי המרחבי – MapInfo ו- ArcGIS. תוכנות אלו הן יסוד בתחום, וכוללות מגוון רחב ביותר של יכולות ויישומים. סרטוני ההדרכה נועדו לאפשר היכרות נוחה עם יישומים אלו ולסייע לסטודנטים בביצוע מטלות הקורסים.

לטובת הקורס פותחו 60 סרטונים. כל מוסד פיתח סרטונים לתוכנה אחרת ונעשתה העברה של סרטונים בין המוסדות. בנוסף, צולמו הרצאות.

כחלק מהלמידה נעשה שימוש במערכות GIS מבוססות אינטרנט, מערכות אינטראקטיביות בהן חווים הסטודנטים תרגול בזמן אמיתי על נתונים מסביבתם הקרובה.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: סרטוני הדרכה, שיעורים מצולמים, מצגות.

יישום: אוניברסיטת תל-אביב: תשס"ז -  61 סטודנטים, תשס"ח -  83 סטודנטים;  אוניברסיטת בן גוריון: בכל סמסטר בין 50 ל-100 סטודנטים.