מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית

סוג: אתר מלווה קורס

מוסד: אוניברסיטת תל-אביב

סביבת הפעלה: HighLearn   http://virtual.tau.ac.il

IntroductionToOsmanEmpireHistory2.jpg  IntroductionToOsmanEmpireHistory.jpg  

תחום תוכן: היסטוריה

קהל יעד: מדעי הרוח – מזרח תיכון ואפריקה

רציונאל: חקר האימפריה העוסמאנית עובר שינויים דרמטיים בשלושת העשורים האחרונים. כתוצאה מכך ישנם עדכונים תדירים של התכנים הנלמדים בנושא זה. עקב הדינמיות בחקר הנושא גם לא קיימת מקראה מסודרת להוראת הנושא, אלא רק ספר שיצא לאור לפני למעלה מעשרים שנה. כל מרצה בחר את התכנים ואת אופן הוראתם באופן עצמאי.

תאור: בכדי להתמודד עם הקושי הכרוך בדינמיות התכנים מחד, וברצון ליצור בסיס אחיד להוראת הנושא מאידך, פיתח הסגל חזון בו יפותח פורטל בין-אוניברסיטאי להוראת וללמידה של תולדות האימפריה העוסמאנית ברמה הבסיסית.  בכדי לממש חזון זה פותח אתר קורס בשלושה כיוונים: (1) מאגר חומרי עזר והעשרה, הכולל תעודות, מילונים במספר שפות, סיורים וירטואליים לאתרים מרכזיים באימפריה, תמונות, מפות שרטוטים ועוד. (2) מבדק מקוון. (3) לקסיקון – "ויקיפדיה עוסמאנית" יצירת מעין מקראה, אותה יוצרים הסטודנטים עצמם בליווי ותמיכה של סגל הקורס.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: מאגר מידע ויזואלי (תמונות, סרטונים, מפות וכד') תרגול מקוון, ויקיפדיה.

יישום: תשס"ז - 75 סטודנטים, תשס"ח - 62 סטודנטים