מבוא למדעי הצמח – מעבדה באנטומיה של צמחים   

סוג: מעבדה

מוסד: אוניברסיטת תל-אביב

סביבת הפעלה: HighLearn   http://virtual.tau.ac.il

IntroductionToPlantScientific.jpg

תחום תוכן: ביולוגיה

קהל יעד: מדעי החיים - ביולוגיה

רציונאל: אנטומיה של צמחים הינו תחום מרכזי בבוטניקה אשר מהווה נדבך מרכזי בלימודי הביולוגיה. פיתוח מאגר מידע בנושא אנטומיה של הצמח שיפצה על חוסר בעבודת מעבדה בהן היו הסטודנטים בוחנים מתקנים מיקרוסקופיים ומציירים את חלקי הצמח הנצפים בכדי ללמוד לזהותם ולזכור אותם.

תאור: מאגר מידע ופעילויות ברשת בנושא אנטומיה של הצמח, שנועד לשמש כחומר עזר, הרחבה והכנה למעבדות המתקיימות בנושא. המאגר מכיל תמונות דיגיטאליות של מתקנים מיקרוסקופיים במספר רמות הגדלה, טקסט מלווה ומטלות.

עריכה בצורה המתאימה ללימוד מסודר של נושאי הלימוד הבסיסיים. הצגת הפריטים במידות הגדלה שונות. הסברים בעברית והתאמה לתכני הלימוד העיקריים בתחום זה באוניברסיטאות בישראל.

על בסיס התמונות וההסברים הקיימים במאגר ניתן ליצור משימות לימודיות מגוונות לסטודנטים כהכנה למעבדה (לצורך ביצוע יעיל יותר של המעבדה), כסיכום למעבדה (לשם סינתזה והעמקת הלמידה), וכהכנה לבחינה המסכמת.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: מאגר תמונות דיגיטליות

יישום: אונ' תל-אביב: תשס"ז - 243 סטודנטים, תשס"ח - 244 סטודנטים; אוניברסיטה העברית: כ - 150 תלמידים.