ניהול השיווק

סוג: קורס מקוון

מוסד/שת"פ: אוניברסיטת תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה

סביבת הפעלה: HighLearn   http://virtual.tau.ac.il

MarketingManagementTAU.jpg

תל"מ (או"פ) - http://telem.openu.ac.il/marketing-management  

MarketingManagementOU.jpg

תחום תוכן: שיווק

קהל יעד: מנהל עסקים

רציונאל: יצירת מאגר מודולארי של תכני הקורס, באופן שיאפשר למרצים שונים לבחור מתוך החומרים באתר, להתאים את תכני הקורס להוראה מקוונת.

תאור: הקורס נועד ללמידה מקוונת תוך שימוש בחומר מקוון כגון: קישורים למאגרי מידע, מאמרים מדעיים, עיתונות מקומית, תרגול מקוון, ראיונות וידאו עם בכירים בתחום השיווק וקישורים למערכות מידע שיווקיות (MIS). בקורס נלמדים מושגי יסוד המשמשים ככלי-ניתוח בניהול בכלל ובשיווק בפרט, מוקנים כלי ניתוח לקבלת החלטות בשיווק, נלמד חומר תיאורטי כתשתית להבנת תהליכים שיווקיים ומפותחת בקרב הלומדים גישה ביקורתית לתיאוריות הנלמדות תוך הדגשת קיומם של היבטים תיאורטיים מתחרים. הקורס מזמן שימוש רב בחומרים ויזואליים, מאמרי העשרה עדכניים ואירועים שנמצאים לשימוש על רשת האינטרנט.

פותחו שתים-עשרה מודולות שמטרתן להרחיב ולעדכן את ספר הלימוד ובכללם נושאים שקשורים לשיווק באינטרנט והמתאימים במיוחד ללימוד מקוון. בכל אחת מהמודולות שולבו המרכיבים הבאים: טקסט מקורי (הרחבות לספר הלימוד), מצגות, שאלות חשיבה, הפניות לאתרים בנושא, הפניות למאמרים אקדמיים ולכתבות עיתונאיות, אירועים לפיתרון, קטעי וידאו ומילון מונחים.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: מצגות, קטעי וידאו, תרגול מקוון

יישום: