פסיכולוגיה פיסיולוגית א'  

סוג: אתר מלווה קורס

מוסד: אוניברסיטת תל-אביב

סביבת הפעלה: HighLearn   http://virtual.tau.ac.il

physiologyPsychology.jpg

תחום תוכן: פסיכולוגיה

קהל יעד: פסיכולוגיה

רציונאל: התמודדות עם התכנים המרובים והמורכבים המוצגים בקורס וכלי בידי סגל הקורס להעריך את הסטודנטים והסטודנטים את עצמם את מידת ההבנה של החומר הנלמד.

תאור: בכדי להתמודד עם הבעיות פותח מאגר שאלונים להערכה עצמית, אשר הוגדרו כמטלות חובה. לפני כל שיעור נדרשים הסטודנטים לענות על שאלון בנושא שעומד להלמד בשיעור. השאלונים כוללים שאלות מסוגים שונים (רב-ברירה, התאמה, שאלות סימון וכוד). על כל אחת מהשאלות ניתן משוב מיידי והפנייה לפתרון הנכון במקרה של טעות. בכך מעודדים את הסטודנטים לקרוא את הפרק הרלוונטי בספר הלימוד לפני השיעור, ולערוך לסטודנטים הכרות ראשונית עם המושגים הנלמדים בו, על מנת שלא יהיו זרים להם.

בנוסף למאגר השאלות לרשות הסטודנטים עומדים כלים וחומרי עזר נוספים: מאגר שאלות נפוצות, חומרי עזר והעשרה, שעת קבלה וירטואלית ותכנים. 

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: תרגול מקוון, קבוצות דיון, שיעורים מצולמים, מצגות.

יישום: תשס"ז - 329 סטודנטים, תשס"ח - 261 סטודנטים.