טכנולוגיה שיקומית 

סוג: מאגר מידע – חקר מקרה

מוסד/שת"פ: אוניברסיטת תל-אביב, מכון טכנולוגי חולון

סביבת הפעלה: אינטרנט    www.vidbar.net

rehabilitationTechnology.jpg

תחום תוכן: טכנולוגיה שיקומית

קהל יעד: מקצועות הבריאות, רפואה, עיצוב, חינוך, ארכיטקטורה, הנדסה ומדעי המחשב.

רציונאל: טכנולוגיה שיקומית מקיף את כל אמצעי העזר השונים, שנועדו לתמוך ולפצות על קשיים תפקודיים של אנשים עם נכויות. האתגרים העומדים בפני הוראת הטכנולוגיה השיקומית: קושי בחשיפה ישירה של הסטודנטים למטופלים, הצורך לכסות מגוון רחב של נכויות והבעיות התפקודיות השונות, אוכלוסיית הלומדים היא מתחומי תוכן שונים והם מפוזרים גיאוגרפית.

תאור: פיתוח ויישום מאגר מידע מתוקשב של תיאורי מקרה מצולמים המדגימים פתרונות טכנולוגיים לבעיות תפקודיות של אנשים עם נכויות שונות. התוצרים מיועדים לשמש כסביבת הוראה ולמידה לקורסים שונים בתחום מקצועות הבריאות, טכנולוגיה השיקומית ועיצוב. שימוש בתיאורי מקרה מתאים במיוחד להוראת הטכנולוגיה השיקומית. תיאורי מקרה מצולמים מביאים ללומדים תמונה אמינה, עשירה ובלתי אמצעית על הנעשה במציאות. שימוש בטכנולוגיית התקשוב ושילובה עם מדיום הצילום מאפשרת אחסון של מידע מצולם רב ושליפתו בצרופים שונים המותאמים לצרכים הפדגוגיים של כל נושא נלמד במגוון רב של תחומי תוכן.

שימוש בכלים טכנולוגיים: מאגר מידע מתוקשב של סרטים

יישום: אוניברסיטת תל-אביב - מקצועות הבריאות: תשס"ז- 60 סטודנטים, תשס"ח – 120 סטודנטים.

מכון טכנולוגי חולון - טל"מ: 50 סטודנטים כל שנה