תוכנה 1

סוג: מנגנון להגשת מטלות

מוסד: אוניברסיטת תל-אביב

סביבת הפעלה: אינטרנט   http://courses.cs.tau.ac.il/software1/

software1.jpg

תחום תוכן: מחשבים

קהל יעד: מדעים מדויקים – מדעי המחשב

רציונאל: קורס חובה מרובה סטודנטים בנושא תכנות בתואר ראשון במדעי המחשב. בכל שבוע נדרשים הסטודנטים להגיש מטלה של פתרון תרגיל תכנותי.

תאור: פיתוח מערכת להגשת תרגילי תכנות ((SubmiTAU, שפותחה במסגרת הקורס והיא מאפשרת:

-          העלאה של תרגילים ע"י הסטודנטים ישירות מסביבת הפיתוח שבה הם פותרים את התרגיל.

-          מעקב אחר ההגשות ע"י סגל הקורס.

-          בדיקה נוחה של תרגילים ע"י הבודקים.

-          יצירת מנגנון שמאפשר משוב פרטני בגוף הקובץ.

-          מנגנון ערעור על ציון התרגיל.

-          ניהול קבצי התרגיל במערכת הגשת התרגילים לפני מועד ההגשה באופן שמאפשר ניידות בין מחשבים.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: מערכת סגורה להגשת תרגילים ובדיקתם.

יישום: