סטטיסטיקה לכלכלנים ב'  

סוג: קורס מקוון מלא

מוסד: אוניברסיטת תל-אביב

סביבת הפעלה: HighLearn   http://virtual.tau.ac.il

statisticsForEconomist.jpg

תחום תוכן: סטטיסטיקה

קהל יעד: פקולטות שונות.

רציונאל: הרחבת ההוראה והלמידה בקורסים רבי משתתפים תוך ניצול יעיל של הטכנולוגיה.

תאור: הקורס כולל תשע יחידות לימוד המקיפות את כל חומר הקורס, שבכל אחת מהן נעשה שימוש במגוון רכיבים טכנולוגיים, תוך התייחסות לארבעה ממדי הוראה ולמידה מרכזיים: רכיבים תוכניים (להקניית הידע והבנייתו, תוך שימוש במידע ויזואלי), רכיבים ניהוליים (לניהול וארגון הלמידה), רכיבים תקשורתיים (לתמיכה שוטפת, רפלקסיה, ולהבניית ידע משותף), ורכיבים להערכה עצמית של הלומד (לצורך מיקוד קשיים ותחושת שליטה בחומר הנלמד). השימוש בכל אלו בא ליצור סביבה התומכת בהבניית הידע אצל הלומד העצמאי המקוון, החל משלב רכישת המושגים הסטטיסטיים הבסיסיים ועד שלב היישום ופתרון הבעיות באופן עצמאי. הקורס נבנה באופן שניתן יהיה לעשות שימוש בכולו או ברכיבים ממנו בקורסים דומים.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: סימולציות, מחשבונים סטטיסטיים, תרגול מקוון, קבוצות דיון.

יישום: תשס"ז - 481 סטודנטים, תשס"ח - 286 סטודנטים.