סטטיסטיקה לפסיכולוגים

סוג: אתר מלווה קורס

מוסד: אוניברסיטת תל-אביב

סביבת הפעלה: HighLearn   http://virtual.tau.ac.il

statisticsForPsychologists.jpg

תחום תוכן: סטטיסטיקה

קהל יעד: פסיכולוגיה

רציונאל: פיתוח אתר קורס במטרה להוות תשתית להוראה מרחוק, ולסייע לסטודנטים בקורס, שנחשב קשה ומאתגר.

תאור: סביבת הלמידה כוללת מגוון כלים: מאגר מטלות ממוחשבות, מצגות מורחבות, שיעורים מצולמים, מילון מושגים, הנחיות לעבודה ב- Excel, סימולציות, קבוצות דיון, מאגר שאלות נפוצות ותשובות מפורטות, מאגר מבחנים ותרגילים לדוגמא משנים קודמות פתורים במלואם, מאגר שאלות התרגולים, וסביבת עבודה למתרגלים. תכני הקורס אורגנו במתכונת נוספת של "קורס מקוון" במטרה ליצור תנועה באתר הקורס הדומה יותר לגלישה טבעית באינטרנט ולאפשר נגישות אחרת לכלל התכנים. מתכונת זו מהווה הכנה לקראת למידה אפשרית מרחוק, אך במקרה זה יש להוסיף מרכיב של תמיכה.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: מצגות, שיעורים מצולמים, מבחנים מקוונים, קבוצות דיון.

יישום: תשס"ז - 312 סטודנטים, תשס"ח - 254 סטודנטים