תיכון וניתוח תהליכים

סוג: אתר מלווה קורס

מוסד: טכניון

סביבת הפעלה:  moodle      http://moodle.technion.ac.il/course/enrol.php?id=12

simulationLaboratory.png

תחום תוכן וקהל יעד: הנדסה כימית

רציונאל: המחלקה להנדסה כימית ערכה שינוי בדרך הלמידה ובפורמט פרויקט הגמר. אבני הבניין לפרויקט נלמדו בסמסטר השביעי והפרויקט בוצע במהלך הסמסטר השמיני. במקביל לפרקטיקה למדו הסטודנטים קורס תיאורטי בתיכון מפעלים. הפורמט השתנה לרצף של שלושה קורסים שנלמדים החל מהסמסטר השישי: מעבדה לסימולציה בהנדסת תהליכים, תיכון וניתוח תהליכים ותיכון מפעלים.  קורס זה הוא השני ומטרתו שימוש בסימולציות לניתוח וסינתזה של תהליכים.

תאור: אתר הקורס כולל: חומרי למידה (הרצאות מצולמות, מצגות, מסמכים רלוונטיים), הפניה לחומרי מולטימדיה.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: סימולציות, תרגול מקוון, חומרי הקורס

יישום: תשס"ח- 97 סטודנטים