תיכון מפעלים

סוג: אתר מלווה קורס

מוסד: טכניון

סביבת הפעלה:  moodle      http://moodle.technion.ac.il/course/view.php?id=14

plantDesign.png

תחום תוכן וקהל יעד: הנדסה כימית

רציונאל: המחלקה להנדסה כימית ערכה שינוי בדרך הלמידה ובפורמט פרויקט הגמר. אבני הבניין לפרויקט נלמדו בסמסטר השביעי והפרויקט בוצע במהלך הסמסטר השמיני. במקביל מעשה, למדו הסטודנטים קורס תיאורטי בתיכון מפעלים. הפורמט השתנה לרצף של שלושה קורסים שנלמדים החל מהסמסטר השישי: מעבדה לסימולציה בהנדסת תהליכים, תיכון וניתוח תהליכים ותיכון מפעלים.  קורס זה הוא האחרון ומטרתו הדמיה של תיכון תהליכים.

תאור: הסטודנטים משתתפים בפיתוח של חבילת תהליך, כ"עובד" בחברה דימיונית, כחלק מקבוצה. הקורס ידמה משימות עיקריות של מהנדס, ותנתן ההזדמנות לנהל ולהציג כושר מנהיגות. התוצאה בסוף הקורס תהיה חבילת תהליך שלמה, שפותחה על ידי צוות עבודה של סטודנטים-מהנדסים.

אתר הקורס כולל: חומרי למידה (מצגות, מסמכים, חומרי קריאה ועוד), הפניה לשימוש בויקי, הפניה לחומרי מולטימדיה.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: סימולציות, תרגול מקוון, חומרי הקורס

יישום: תשס"ח- 66 סטודנטים